Thông tin luận án

Ngày 16-10-2018

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Mai Trung Thái

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Mai Trung Thái.

Tên đề tài: Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố có trễ, phi tuyến.

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.     

Mã số: 9520216

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công, Đại học Thái Nguyên.

Thời gian:  8 giờ 30, ngày 28 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Phòng hội thảo - 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự.     

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan