Thông tin luận án

Ngày 02-11-2018

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đinh Diệu Hằng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đinh Diệu Hằng

Tên đề tài luận án: Điều kiện tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ

Ngành đào tạo: Toán giải tích

Mã số: 9460102

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Văn Lưu 

Thời gian: 08h30, ngày 21 tháng 11 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan