Thông tin luận án

Ngày 07-12-2018

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Thị Hương

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Thị Hương

Tên đề tài luận án: Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach

Ngành đào tạo: Toán giải tích, mã số: 9460102

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

2. GS.TS. Nguyễn Bường

Thời gian: 08h30, ngày 21 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan