Thông tin luận án

Ngày 08-01-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Văn Mừng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Văn Mừng

Tên đề tài luận án: Quản lý phương tiện dạy học ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục

Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục, mã số: 9140114

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Lê Khánh Tuấn

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thời gian: 14h00, ngày 21 tháng 01 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan