Thông tin luận án

Ngày 08-01-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hương Liên

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hương Liên

Tên đề tài luận án: Quá trình hình thành và phát triển thành phố Lạng Sơn từ năm 1925 đến năm 2012

Ngành đào tạo: Lịch sử Việt Nam, mã số: 9229013

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ

2. PGS.TS. Hà Thị Thu Thủy

Thời gian: 07h30, ngày 23 tháng 01 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan