Thông tin luận án

Ngày 01-07-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh La Thị Cẩm Vân

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh La Thị Cẩm Vân.

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Ngành: Khoa học Môi trường

Mã số: 9.44.03.01

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Trần Văn Điền

PGS.TS. Đàm Xuân Vận

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng  7  năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp B2, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan