Thông tin luận án

Ngày 07-07-2021

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Thu Huyền

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Thu Huyền

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Huyền

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên"

Ngành: Khoa học cây trồng       Mã số: 9.62.01.10.

Người hướng dẫn khoa học:

  1. TS. Trần Văn Điền, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
  2. TS. Trần Thị Trường, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Thời gian: 8 giờ, ngày 23 tháng 7 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan