Thông tin luận án

Ngày 08-07-2021

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Phan Thanh Hiền

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường

cho nghiên cứu sinh Phan Thanh Hiền

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển cho bộ lọc tích cực

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa     Mã số: 9.52.02.16

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Duy Cương, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

2. Prof. Dr (GS.TS). Horst Puta, Ilmenau university of Technology, Germany

Thời gian: 14 giờ, ngày 21 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - 402 nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan