Thông tin luận án

Ngày 20-07-2021

Thông báo về việc tạm dừng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Thị Thu Huyền

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tạm dừng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ ngành

Khoa học cây trồng cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Huyền

Do tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên dừng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường ngày 23 tháng 7 năm 2021 của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Huyền ngành Khoa học cây trồng về đề tài: "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên ".

Trân trọng thông báo!

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan