Thông tin luận án

Ngày 09-07-2021

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hoàng Quỳnh

Thông tin về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hoàng Quỳnh


Tên luận án: "Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, một số yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp can thiệp ở người chuyên canh Vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang"

Chuyên ngành đào tạo: Y tế công cộng             Mã số:  9720701

Người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Phạm Xuân Đà

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 7 năm 2021

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà 11 tầng, phòng BVLV1, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

Nguồn: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan