Thông tin luận án

Ngày 31-08-2023

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thủy

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường 

của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thuỷ

 

Tên đề tài luận án: Tổ chức dạy học phần Nhiệt học Vật lí 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh 

Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí                       mã số: 9140111

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS. Nguyễn Văn Khải

2. TS. Lương Việt Thái

Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Phòng 104 - nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan