Thông tin luận án

Ngày 25-12-2023

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

Tên đề tài luận án: Tổng hợp và khảo sát khả năng phân hủy Rhodamine B trong môi trường nước của vật liệu nano ferrite

Ngành đào tạo: Hóa vô cơ,                  mã số: 9440113

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Lê Hữu Thiềng, Đại học Thái Nguyên
  2. PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Loan, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thời gian: 8h30, ngày 24 tháng 01 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan