Thông tin luận án

Ngày 26-12-2023

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Nhật Thắng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

cho nghiên cứu sinh Trần Nhật Thắng

 

Tên đề tài luận án: "Tình hình nhiễm sán lá đường tiêu hóa và bệnh do sán lá tuyến tụy Eurytrema spp. gây ra ở trâu, bò tại tỉnh Tuyên Quang"

Ngành: Ký sinh trùng & Vi sinh vật học thú y;                Mã số: 9.64.01.04.

Người hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan, Trường Đại học Nông Lâm
  2. TS. Phạm Diệu Thùy, Trường Đại học Nông Lâm

Thời gian: 8 giờ, ngày 18 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp A4, Nhà Trung tâm, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan