Thông tin luận án

Ngày 26-12-2023

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trương Thành Nam

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Trương Thành Nam

 

Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu tiềm năng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên"

Ngành: Quản lí đất đai;                 Mã số: 9.85.01.03.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông, Trường Đại học Nông Lâm

Thời gian: 8 giờ, ngày 16 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp A4, Nhà Trung tâm, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan