Thông tin luận án

Ngày 29-12-2023

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm rau an toàn tỉnh Thái Nguyên”

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế.              Mã số: 9310110.

Người hướng dẫn khoa học:

  1. TS. Trần Thị Minh Ngọc – Viện Kinh tế Việt Nam.
  2. TS. Nguyễn Thị Lan Anh – Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 14 giờ 30’, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

Nguồn: Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan