Thông tin luận án

Ngày 11-04-2014

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Nguyễn Anh Hùng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Hùng

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng An toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành: Sinh thái học, mã số: 62 42 01 20.

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. TS. Lê Đồng Tấn

2. GS.TSKH. Trần Đình Lý

Thời gian: 09h00, ngày 25 tháng 04 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các học viên Cao học, NCS và những người quan tâm đến dự

Các bài liên quan