Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10/2020

Ngày 06-11-2020

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10/2020

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10/2020

1. Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đợt tháng 10/2020. Chi tiết xem tại file đính kèm.

2. Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi từ ngày 09/11/2020 đến ngày 25/11/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại địa chỉ: Phòng 207, Trụ sở Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên.

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/ 01 bài thi (chỉ nhận đơn và lệ phí trực tiếp theo địa chỉ trên).

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 02083851588.

3. Mẫu đơn phúc khảo xem tại file đính kèm.

Các bài liên quan