Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2021

Ngày 16-06-2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2021

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2021

 

Thời gian: Ngày 14/8 - 15/8/2021

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Ngoài thời gian chính thức trên, Đại học Thái Nguyên tổ chức xét tuyển một số lần khác nhau theo kế hoạch và đề án tuyển sinh của các đơn vị đào tạo. Thời gian xét tuyển: Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ từ các đơn vị đào tạo, Đại học Thái Nguyên sẽ phản hồi các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin bài: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên.

Đính kèm:

Các bài liên quan