Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Ngày 16-06-2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

 

Ngày thi: Ngày 14/8 - 15/8/2021

Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung 2,0 năm. Riêng các ngành đào tạo tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Y - Dược và một số ngành đào tạo theo định hướng thạc sĩ ứng dụng của một số cơ sở đào tạo có thời gian đào tạo 1,5 năm.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin bài: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên.

Đính kèm:

Các bài liên quan