Thông báo thay đổi thời gian thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Ngày 30-07-2021

Thông báo thay đổi thời gian thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Ngày 29 tháng 7 năm 2021 Đại học Thái Nguyên ban hành công văn số 1288/ĐHTN-ĐT về việc thay đổi thời gian thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021.

Hiện nay do tình hình COVID có ở nhiều địa phương trên cả nước, Đại học Thái Nguyên thông báo hoãn việc tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021.

Thời gian tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên sẽ được thông báo sau.

Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo!

Các bài liên quan