Hội đồng chức danh

Ngày 15-07-2019

Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng giáo sư Nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019

Ngày 10 tháng 07 năm 2019, GS.TS. Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, đã ký Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN và danh mục của 28 ngành theo File đính kèm

1. Ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản xem tại đây

2. Ngành Cơ học xem tại đây 

3. Ngành Cơ khí - Động lực xem tại đây

4. Ngành Công nghệ thông tin xem tại đây

5. Ngành Dược học xem tại đây

6. Ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa xem tại đây

7. Ngành Giao thông vận tải xem tại đây

8. Ngành Giáo dục học xem tại đây

9. Ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm xem tại đây

10. Ngành Khoa học an ninh xem tại đây

11. Ngành Khoa học quân sự xem tại đây

12. Ngành Khoa học trái đất - Mỏ xem tại đây

13. Ngành Kinh tế xem tại đây

14. Ngành Luật học xem tại đây

15. Ngành Luyện kim xem tại đây 

16. Ngành Ngôn ngữ học xem tại đây

17. Ngành Nông nghiệp - Lâm học tại đây

18. Ngành Sinh học xem tại đây

19. Ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học xem tại đây

20. NgànhTâm lý học xem tại đây

21. Ngành Thủy lợi xem tại đây

22. Ngành Toán học xem tại đây

23. Ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học xem tại đây

24. Ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao xem tại đây

25. Ngành Văn học xem tại đây 

26. Ngành Vật lý xem tại đây 

27. Ngành Xây dựng - Kiến trúc xem tại đây

28. Ngành Y học xem tại đây

Các bài liên quan