Hội đồng chức danh

Ngày 06-03-2020

Đại học Thái Nguyên thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Đại học Thái Nguyên thông báo lịch xét công nhận

đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Thực hiện Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14/02/2020 của Hội đồng Giáo sư (HĐGS) Nhà nước về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2020, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) thông báo đến các trường đại học, cao đẳng thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc nội dung và kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (chi tiết xem file đính kèm).

HĐGS cơ sở Đại học Thái Nguyên tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ ngày 10/6/2020 đến 10/7/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Phạm Đăng Tứ (chuyên viên Ban Đào tạo; số di động: 0912368955. Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn).

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Các bài liên quan