Hội đồng chức danh

Ngày 03-03-2020

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của Hội Đồng Giáo sư Nhà nước.

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của Hội Đồng Giáo sư Nhà nước.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Các bài liên quan