Thông tin luận án

Ngày 16-01-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Thảo Nguyên

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Thảo Nguyên

Tên đề tài luận án: “Dạy học theo tiếp cận năng lực trong bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành thông tin và truyền thông

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục, mã số: 9 14 01 02

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Đặng Thành Hưng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

2. TS. Nông Khánh Bằng, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

Thời gian: 08h30, ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan