Thông tin luận án

Ngày 26-03-2018

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Văn Nam

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Văn Nam.

Tên đề tài luận án: “Ẩn dụ ý niệm về tình yêu trong Thơ mới 1932 - 1945 (Trên cứ liệu Thi nhân Việt Nam thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính)

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam, mã số: 9 22 01 02

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

GS.TSKH Lý Toàn Thắng, Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam

Thời gian: 14h00, ngày 11 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan