Thông tin luận án

Ngày 23-01-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Triệu Thị Linh

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Triệu Thị Linh

Tên đề tài luận án: “Hoàng Hoa Thám, hiện thực lịch sử và những phiên bản văn chương

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam, mã số: 9 22 01 21

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. TS. Trần Hải Yến, Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

2. PGS.TS Dương Thu Hằng, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thời gian: 14h00, ngày 03 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Phòng A1B - Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan