Thông tin luận án

Ngày 09-02-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trương Đức Cường

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trương Đức Cường.

Tên đề tài luận án: “Quản lý đào tạo cử nhân ngành Quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, mã số: 9 14 01 14

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. TS. Mai Công Khanh, Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn Thanh Hóa

Thời gian: 14h00, ngày 26 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan