Thông tin luận án

Ngày 24-01-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Quỳnh Nam

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Quỳnh Nam.

Tên đề tài luận án: “Phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế.              

Mã số: 62.34.04.10.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Chí Thiện

Thời gian: 9 giờ 00’, ngày 09 tháng 02 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.


Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan