Thông tin luận án

Ngày 17-01-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Quang Ninh

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Quang Ninh

Tên đề tài luận án: “Về sự xác định hàm và ánh xạ chỉnh hình qua điều kiện ảnh ngược của tập hợp điểm

Chuyên ngành: Toán giải tích, mã số: 9 46 01 02.

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. GS.TSKH Hà Huy Khoái, Trường Đại học Thăng Long

2. TS. Vũ Hoài An - Trường Cao đẳng Hải Dương

Thời gian: 08h30, ngày 04 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan