Thông tin luận án

Ngày 17-01-2018

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hoàng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hoàng

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biểu hiện protein interleukin 7 tái tổ hợp trong hệ thống nuôi cấy thực vật

Chuyên ngành: Di truyền học, mã số: 9 42 01 21

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ Sinh học

2. PGS.TS Lê Văn Sơn, Viện Công nghệ Sinh học

Thời gian: 14h00, ngày 05 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan