Thông tin luận án

Ngày 09-02-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Chu Thị Ngân

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Chu Thị Ngân.

Tên đề tài luận án: “Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa phi vật thể cho học sinh trung học cơ sở

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, mã số: 9 14 01 14

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Đặng Quốc Bảo, Học viện Quản lý giáo dục

2. GS.TS Phạm Hồng Quang, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 08h30, ngày 03 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan