Thông tin luận án

Ngày 10-01-2019

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Lê Duy

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên  tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Lê Duy

Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp.              

Mã số: 9.62.01.15.

Người hướng dẫn khoa học:

 

1. TS. Ngô Xuân Hoàng

2. TS. Bùi Thị Minh Hằng

 

Thời gian: 09 giờ 00’, ngày 26 tháng 01 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan