Thông tin luận án

Ngày 08-07-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Hữu Lộc

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Hữu Lộc

Tên đề tài luận án: Phát triển chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học nhóm ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí theo tiếp cận CDIO 

Ngành đào tạo: Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 9 14 01 02

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Trần Khánh Đức

2. PGS.TS. Võ Thị Xuân

Thời gian: 08h30, ngày 19 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan