Thông tin luận án

Ngày 08-07-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Kiều Giang

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Nguyễn Kiều Giang

Tên đề tài luận án: Đặc điểm dịch tễ học, đột biến gen bệnh Thalassemia ở phụ nữ người dân tộc tày và thử nghiệm giải pháp can thiệp tại 6 xã huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành đào tạo:  Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế

Mã số:  62.72.01.64

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Hướng dẫn phụ: GS.TS. Hoàng Khải Lập

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: Phòng BVLV1, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan