Thông tin luận án

Ngày 11-07-2019

Thông tin luận án của NCS. Ngô Thúy Hà

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một số cytokin ở bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu

Chuyên ngành: Nội Tiêu hóa

Mã số: 62720143

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thúy Hà

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hồng

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hiếu

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên                    

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Nghiên cứu đã mô tả chi tiết về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các biểu hiện tổn thương mô bệnh đại tràng của bệnh nhân mắc bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu, điều đó giúp ích rất nhiều cho các thầy thuốc lâm sàng trong việc phát hiện và chẩn đoán bệnh một cách nhanh chóng. Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo rất có giá trị cho thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh như: Tuổi trung bình là 45,3 ±13,6 năm, độ tuổi 30 - 59.  Các triệu chứng lâm sàng thường gặp là phân máu (100%), rối loạn phân (79,5%). Thiếu máu mức độ nặng (28,2%), mức độ vừa (20,5%). Nồng độ IgE chiếm tỷ lệ 70,5%, nồng độ γ chiếm tỷ lệ 89,7%. Chỉ số kali huyết ≤ 2,5 mmol/l chiếm 2,6%, albumin < 30g/l chiếm 6,4%. Thể tổn thương trực tràng (52,6%), đại tràng trái (33,3%), toàn bộ (14,1%). Mức độ tổn thương viêm loét đại trực tràng chảy máu thể nhẹ (25,6%), thể vừa (41,0%), thể nặng (33,3%). Mất cấu trúc mạch máu dưới niêm mạc và niêm mạc phù nề xung huyết chiếm 100%, loét nông và có giả mạc (97,4%), giả polyp (38,5%). Kết quả mô bệnh học có cấu trúc không đều chia nhánh khe tuyến lan tỏa (89,7%), giảm số lượng khe tuyến/teo (96,2%), bạch cầu đa nhân xâm nhập nhiều mô đệm niêm mạc (93,3%), thay đổi biểu mô và mất chất mucin chiếm 93,3% và 96,2%.  Các chỉ số nồng độ TNF - α, IL-1β, IL-6, IL-8 cao hơn so với nhóm chứng, không có sự khác biệt giữa IL-10 với nhóm chứng. Nghiên cứu đã phân tích kỹ lưỡng và xác định được mối liên quan giữa nồng độ một số cytokin với triệu chứng lâm sàng hay gặp, một số chỉ tiêu cận lâm sàng và mức độ nặng. Kết quả cho thấy có mối liên quan giữa nồng độ IL-1β và IL-6 với triệu chứng sốt, IL-8 liên quan với triệu chứng đau bụng; IL-6 liên quan với CRP và máu lắng. Có mối liên quan giữa nồng độ IL-6 và IL-10 với các giai đoạn tổn thương trên nội soi; liên quan giữa nồng độ IL-6 và IL-10 với các mức độ mất máu; liên quan giữa nồng độ IL-6 và IL-10 với các mức độ bệnh. Có mối tương quan nghịch yếu giữa IL-6 với hồng cầu; thuận yếu với IL-8 và nghịch yếu với IL-10. Nồng độ TNF-α có mối tương quan thuận vừa với IL-1β, IL-8 và nghịch yếu với IL-10. Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở khoa học giúp cho các thầy thuốc nâng cao hiệu quả điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

  * Các ứng dụng và khả năng ứng dụng

- Góp phần bổ sung thông tin về nồng độ một số cytokin huyết thanh ở người khỏe mạnh và bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu, là cơ sở khoa học cho việc khuyến cáo lựa chọn liệu pháp ức chế nồng độ cytokin trong điều trị bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu.

- Đề xuất sử dụng các thuốc sinh học đưa vào sử dụng trong điều trị trên lâm sàng để nâng cao hiệu quả điều trị.

 * Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Cần nghiên cứu thêm nồng độ một số cytokin trực tiếp trên mảnh sinh thiết đại tràng và một số cytokin khác trong huyết thanh ở bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu.

 

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of the Thesis: “Study clinical, laboratory and concentration of some serum cytokine in patient with ulcerative colitis

SpecializedInternal Digestion

Code62720143

PhD Student: Ngo Thuy Ha

Scientific Supervisor:

The first Scientific Supervisor: Assoc.Prof. Nguyen Thị Van Hong

The second Scientific Supervisor: Assoc.Prof. Nguyen Trong Hieu

Training UnitUniversity of Medicine and Pharmacy

Training facilities: Thai Nguyen University          

 

THE NEW RESULTS OF THE THESIS 

The Thesis showed adequately clinical characteristics, laboratory and histopathology of colon in patient with ulcerative colitis that was useful for doctor in clinical practice to detect và diagnosis quickly ulcerative colitis. The results of the thesis was valuable reference for practicing to diagnosis and treat ulcerative colitis. It showed that: average age was 45.3 ±13.6 years old, specially age from 30 to 59 years old. Popular symptoms of ulcerative colitis were bloody stool (100%), stool change (79.5%). The patient with severe anaemia was 28.2% and medium anaemia was 20.5%. The concentrations of IgE in serum accounted for 70.5%, and level of γ in serum was 89.7%. Level of kalium in serum ≤ 2.5 mmol/l accounted for 2.6%, and the concentrations of albumine in serum under 30g/l was 6.4%. Patient with rectal lesions accounted for 52.6%,  with left colon was 33.3%, and with whole colon lession was 14.1%. The proportion of the mild bleading colitis was 25.6%, the medium type was 41.0% and severe type was 33.3%. The proportion of lose of normal submucosa vessels structure and edema (100%), shallow ulceration and pseudomembrane (97.4%), pseudopolyps (38.5%). The result of histopathologycal strutures are iregular and branched into diffusers crypt epithelium is 89.7%, atrophic crypt epithelium decreased of quality 96.2%, granulocyte infiltrates medial 93.3%, the change of epithelium  and lost of musin is 93.3% and 92.6%. The concentrations of TNF - α, IL-1β, IL-6, IL-8 in serum of the patient goups were higher than the control group. IL-10 level in serum in the patient group was statistically as same as in the control group. The study was analysed carefully and determined that there was relationship between level of some cytokines with the popular symptoms, some characteristics of laboratory and severe type of ulcerative colitis. The results of the thesis expressed that: The concentration of IL-1β and IL-6 in serum increased in close relation with fever, the concentration of IL-8 in serum also related with abdominal pain. The concentration of IL-6 and IL-10 had the correlation with period of lesion on endoscopy, with levels of hemorrhage,  with disease levels. The concentration of  IL-6 in serum had the weak negative correlation with red blood cells; the weak positive correlation with IL-8 level in serum and and the weak negative correlation with IL-10 level in serum. The concentration of  TNF-α in serum had the middle positive correlation with IL-1β và IL-8 level in serum and the weak negative correlation with IL-10 level in serum. The above results was scientific basis that support medical staff to advance treating effect and take part in enhancing quality of life for the patients.

 

APPLICATIONS, APPLIED CAPABILITY IN CLINICAL PRACTICE, 

SOME MATTERS NEED TO STUDY IN THE FUTURE

  * Applications and applied capability in clinical practice

- To participate in added information for the concentration of some cytokines in serum in healthy people and patient with ulcerative colitis. It was scientific basis to recommend choice a therapy that controls cytokine level in treating ulcerative colitis.

- To put forward for using biologic therapy to treat ulcerative colitis in clinical pratice to enhancing treating effect.

 * Some matters need to study in the future

In the future, it has another study for the concentration of some cytokines on colon biopsy species and level of another cytokines in serum  in patient with ulcerative colitis.

 

Nguồn: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.                    

 

Các bài liên quan