Thông tin luận án

Ngày 20-07-2021

Thông báo về việc hoãn tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ Y học cấp Trường cho NCS Nguyễn Hoàng Quỳnh

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc hoãn tổ chức bảo vệ Luận án

tiến sĩ Y học cấp Trường cho NCS Nguyễn Hoàng Quỳnh

Tên luận án: “Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, một số yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp can thiệp ở người chuyên canh Vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”

Chuyên ngành đào tạo:  Y tế công cộng                 Mã số:  9720701.

Người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Phạm Xuân Đà

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Lý do hoãn: Do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Thời gian hoãn: Đến khi có thông báo mới của Nhà trường. 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo!

 

Nguồn: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan