Thông tin luận án

Ngày 30-08-2021

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Thu Trang

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trang.

Tên đề tài luận án: “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học:

                   1. TS. Đỗ Đình Long – Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh,

                     2. TS. Phạm Thị Ngọc Vân – Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.   

Thời gian: 14 giờ 00’, ngày 18 tháng 9 năm 2021

Địa điểm: Phòng A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan