Thông tin luận án

Ngày 08-01-2024

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Hán Thị Hương Thủy

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Hán Thị HươngThủy

 

Tên đề tài luận án: “Dạy học trên cơ sở vấn đề bài học STEM chủ đề Các thể của chất môn Khoa học tự nhiên 6

Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, mã số: 9140111

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TS. Đỗ Hương Trà,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  2. PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên, Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 08h30, ngày 29 tháng 01 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan