Thông tin luận án

Ngày 15-04-2014

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đỗ Thị Hà

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hà.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi núi trọc tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc hợp lý

Chuyên ngành: Sinh thái học, mã số: 62 42 01 20.

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. TS. Đỗ Hữu Thư;

2. TS. Lê Đồng Tấn.

Thời gian: 09h00, ngày 28 tháng 04 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các học viên Cao học, NCS và những người quan tâm đến dự.

Các bài liên quan