Thông tin luận án

Ngày 15-04-2014

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đỗ Thị Vân Giang

Tên luận án: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ứng dụng kit chẩn đoán bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi gây ra ở trâu, bò một số tỉnh miền núi phía Bắc và đề xuất biện pháp phòng trị”.

Chuyên ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y.

Mã số: 62 64 01 04

Họ và tên NCS: Đỗ Thị Vân Giang

Khóa đào tạo: 2011 - 2014

Người hướng dẫn khoa học: 

1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

 2. TS. Nguyễn Quốc Doanh

Thời gian: 8 giờ 30 phút , ngày 21 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các học viên Cao học, NCS và những người quan tâm đến dự.

Các bài liên quan