Thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

Ngày 21-09-2021

Thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

Sau khi thông báo lùi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 tại Công văn số 1288/ĐHTN-ĐT ngày 29/7/2021, đến nay Đại học Thái Nguyên thông báo chính thức thời gian và địa điểm tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 như sau: 

Ngày thi: 09-10/10/2021 (02 ngày).

Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, đường Z115, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

 

Tin bài: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan