Thông tin luận án

Ngày 17-01-2018

Thông báo tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Tiên Phong

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Tiên Phong

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số phương pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số: 9520216

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nôi

2. PGS.TS. Ngô Đức Minh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thời gian: 08h30, ngày 28 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm: Phòng hội thảo – 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan