Thông tin luận án

Ngày 13-08-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hoa

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hoa.

Tên đề tài luận án: Một số dạng của Định lý Ritt và ứng dụng vào vấn đề duy nhất”.

Ngành đào tạo: Toán giải tích, mã số: 9460102.

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. TS. Vũ Hoài An - Trường Cao đẳng Hải Dương

2. GS.TSKH. Hà Huy Khoái - Trường Đại học Thăng Long

Thời gian: 08h30, ngày 30 tháng 08 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan