Thông tin luận án

Ngày 19-06-2018

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Anh Đức

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Đức.

Đề tài: “Điều khiển tích cực dao động của hệ thống ống dẫn dầu khí trong khai thác dầu biển.

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.     

Mã số: 9520216

Người hướng dẫn khoa học:  GS.TS. Đỗ Khắc Đức, Đại học Thái Nguyên

Thời gian:  8 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Địa điểm: Phòng hội thảo - 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự.     


Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan