Thông tin luận án

Ngày 05-07-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Lệ Thị Bích Hồng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên  tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Lệ Thị Bích Hồng.

Tên đề tài: “Ảnh hưởng của chính sách xóa đói giảm nghèo tới sinh kế của hộ dân tộc thiểu số ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp.              

Mã số: 9.62.01.15.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đỗ Anh Tài

2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

Thời gian: 08 giờ 30’, ngày 22 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Phòng 305 và 306 giảng đường GK2 NĐ - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Các bài liên quan