Thông tin luận án

Ngày 22-07-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Ngọc Nương.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên  tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Nương.

Tên đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế.              

Mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm

Thời gian: 14 giờ 30’, ngày 05 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Phòng B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan