Thông tin luận án

Ngày 04-10-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Thị Hương Giang

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Thị Hương Giang 

Tên đề tài luận án: Từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam, mã số: 9220102

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Quang Năng

Thời gian: 14h00, ngày 19 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan