Thông tin luận án

Ngày 07-09-2018

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Hương

 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Hương.

Tên đề tài luận án: “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động”. 

Ngành đào tạo: Quản lý kinh tế, mã số: 9340410.              

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Trần Quang Huy – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2. TS. Phạm Quốc Chính - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Phòng B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan