Thông tin luận án

Ngày 19-09-2018

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Xuân

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Xuân

Tên đề tài luận án: “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh Bắc Giang”.

Ngành đào tạo: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Thời gian: 09 giờ 00’, ngày 06 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Phòng B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan