Thông tin luận án

Ngày 05-02-2024

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Zhang Hai Ruo

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

cho nghiên cứu sinh Zhang Hai Ruo

 

Tên đề tài: “Quản lý các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên theo hướng tự chủ”.
Ngành: Quản lý kinh tế             Mã số: 9310110.
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Nhuận Kiên – Trung tâm Số, Đại học Thái Nguyên.
Thời gian: 14 giờ 30’, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, tổ 1, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan